I morgen søndag 15 juni er det villblomstenes dag.

http://www.villblomstenesdag.no:80/

Foto:Blåklokke Campanula rotundifolia

Linken over finner du turer som blir arrangert i ditt fylke.

Villblomstenes dag er et fellesnordiske arrangement i regi av de landsdekkende botaniske foreningene i Danmark, Norge og Sverige og av botaniske miljøer i Finland, Island, Færøyene og Grønland. Myrhatt Potentilla palustris  Breivik Grimstad

Foto:Myrhatt Potentilla palustris

Dagen ble første gang arrangert av Dansk Botanisk Forening i 1988, og i Danmark er dagen etter 17 år blitt en fast innarbeidet årlig begivenhet med et tett nett av turer over hele landet. I 2002 kom Norge og Sverige med, og de siste to årene har det vært arrangementer i alle nordiske land og regioner.

Humlebie  på prestekrage

Arrangementet holdes en søndag i begynnelsen/midten av juni, og består av turer på samme dag flest mulig steder i hele Norden. Målet med denne massive mønstringen er å stimulere interessen for den ville floraen i folks egne nærområder. Turene ledes av erfarne flora-kyndige folk, både fagbotanikere og "barfotflorister". Turene er gratis for deltakerne, og turlederne tar oppdraget som ubetalt dugnadsinnsats for en felles sak. Vanlig nattfiol, Platanthera bifolia,

Foto:Vanlig nattfiol, Platanthera bifolia,

Hovedarrangør av dagen i Norge er Norsk Botanisk Forening. NBF har et nettverk av fylkesvise koordinatorer. Mange av turene arrangeres i samarbeid med lokale samarbeidspartnere – historielag, velforeningen, turistforeninger, kommuner, museer osv. I Norge har det siden starten årlig vært ca 70-90 turer over mesteparten av landet, med til sammen rundt halvannet tusen deltakere.

Strandflatbelg ,strandskom. Lathyrus japonicus

Turene registreres fortløpende på NBFs nettsider, etter hvert som de blir innmeldt. Nærmere selve dagen vil det bli regional og lokal annonsering av turene, alt etter hva som er beste måte lokalt.

Ormehode - echium vulgare  Albino

Foto:Ormehode – echium vulgare  Albino

Velkommen til Villblomstenes dag, en anledning til å nyte artsmangfoldet i den ville floraen i ditt eget nabolag!

 http://www.villblomstenesdag.no:80/

Frøken Meg og Skatten ønsker dere god tur.frøken meg skatten

Selv skal vi sjekke en veldig spenndende Orkide…..finner vi den så sier vi fra…;)

<20 helikoptere er nå i ferd med slukking i Mykland

http://www.agderposten.no/article/20080614/LOKAL8/185068284/1002/ABONNEMENT

Tips oss hvis dette innlegget er upassende