Sommerfuglen

Tekst: H. C. Andersens Eventyr,Flensteds Forlag, Odense (årstall ikke angitt)

http://www.arendalsommerfuglpark.no/

Foto: Frøken Meg.

sommerfugl

H. C. Andersen lar oss her følge en sommerfugl på vårlig jakt etter en kjæreste.

Sommerfuglen er gutten som flyr fra blomst til blomst i håp om å finne akkurat den rette for

ham selv.

 Men det er så mange blomster å velge mellom og ved alle og enhver finner han både fordelaktige og mindre fordelaktige trekk og egenskaper.

sommerfugl

Sommeren går og han er fremdeles uten kjæreste når det lakker og lir utpå høsten. Han søker tilflukt for regn og vind i et hus, men det skulle han kanskje ikke gjort.

———————————————————————————————————————

Sommerfuglen vilde have sig en Kjæreste. Naturligviis vilde han have sig en net lille En af Blomsterne.

arendal sommerfuglpark

 Han saae paa dem; hver sad saa stille og besindig paa sin Stilk, som en Jomfru skal sidde, naar hun ikke er forlovet; men her vare saa Mange at vælge imellem, det blev en Besværlighed, det gad Sommerfuglen ikke være over, og saa fløi han til Gaaseurten.

sommerfugl arendal sommerfuglpark

Hende kalde de Franske Margrethe, de veed, at hun kan spaae, og det gjør hun, idet Kjærestefolk

plukke Blad for Blad af hende, og ved hvert gjøre de et Spørgsmaal om Kjæresten: "af

Hjerte? – med Smerte? – elsker meget? – lille bitte? – ikke det allermindste?" eller saadant Noget.

sommerfugl arendal sommerfuglpark

Enhver spørger paa sit Sprog. Sommerfuglen kom ogsaa for at spørge; han nippede

ikke Bladene af, men kyssede paa hvert eet i den Mening, at man kommer længst med det Gode.

"Søde Margrethe Gaaseurt!" sagde han, "De er den klogeste Kone af alle Blomsterne!

sommerfugl arendal sommerfuglpark

De forstaaer at spaae! siig mig, faaer jeg Den eller Den? Og hvem faaer jeg? Naar jeg veed det, kan jeg flyve lige til og frie!"

Men Margrethe svarede slet ikke. Hun kunde ikke lide, at han kaldte hende Kone, for hun var jo Jomfru, og saa er man ikke Kone.

sommerfugl arendal sommerfuglpark

Han spurgte anden Gang og han spurgte tredje Gang, og da han ikke fik et eneste Ord af hende, saa gad han ikke spørge mere, men fløi uden videre paa Frieri.

sommerfugl arendal sommerfuglpark

Det var i det tidlige Foraar; der var fuldt op af Sommergjække og Crocus. "De ere meget

nette!" sagde Sommerfuglen, "nydelige smaa Confirmander! men noget ferske."

sommerfugl arendal sommerfuglpark

Han, som alle unge Mandfolk, saae efter ældre Piger. Derpaa fløi han til Anemonerne; de vare ham lidt

for beeske; Violerne lidt for sværmeriske; Tulipanerne for prangende; Pintselilierne for borgerlige, Lindeblomsterne for smaa og de havde saa stort Familieskab;

arendal sommerfuglpark

 Æbleblomsterne vare jo rigtignok som Roser at see paa, men de stode i Dag og faldt af i Morgen, ligesom

Vinden blæste, det blev et for kort Ægteskab, syntes han.

sommerfugl arendal sommerfuglpark

 Ærteblomsten var den, som mest behagede, den var rød og hvid, den var skjær og fiin, hørte til de

huuslige Piger, som see godt ud og dog due for Kjøkkenet; han var lige ved at frie til hende, men i det Samme saae han tæt

ved hang en Ærtebelg med vissen Blomst paa Spidsen. "Hvem er det?" spurgte han. "Det er min Søster," sagde Ærteblomsten.

sommerfugl arendal sommerfuglpark

"Naa, saaledes kommer De til at see ud senere!" Det skræmmede Sommerfuglen, og saa fløi han.

sommerfugl arendal sommerfuglpark

Caprifolierne hang over Gjerdet; det var fuldt op af de Frøkener, lange i Ansigtet og gule i

Skindet; det Slags holdt han ikke af.

sommerfugl arendal sommerfuglpark

Ja, men hvad holdt Han af? Spørg ham!

Foraaret gik, Sommeren gik og saa var det Efteraar; lige nær var han. Og Blomsterne kom i

de deiligste Klæder,

men hvad kunde det hjelpe, her var ikke det friske, duftende Ungdomssind.

arendal sommerfuglpark

Duft trænger just Hjertet til med Alderen, og Duft er der nu ikke synderligt af

hos Georginer og Stokroser. Saa søgte Sommerfuglen ned til Krusemynten.

arendal sommerfuglpark

"Den har nu slet ingen Blomst, men den er heel Blomst, dufter fra Rod til Top, har

Blomsterduft i hvert et Blad. Hende tager jeg!"

arendal sommerfuglpark

Og saa friede han endelig.

Men Krusemynten stod stiv og stille og tilsidst sagde den: "Venskab, men heller ikke mere!

Jeg er gammel og De er gammel! vi kunne meget godt leve for hinanden, men gifte os – nei!

lad os bare ikke gjøre os til Nar i vor høie Alder!"

arendal sommerfuglpark

Og saa fik Sommerfuglen slet Ingen. Han havde søgt for længe, og det skal man ikke.

Sommerfuglen blev Pebersvend, som man kalder det.

Seent var det paa Efteraaret, med Regn og Rusk; Vinden blæste koldt ned ad Ryggen paa de

gamle Piletræer, saa at det knagede i dem.

arendal sommerfuglpark  

Det var ikke godt at flyve ude i Sommerklæder, da

vilde man faae Kjærligheden at føle, som man siger; men Sommerfuglen fløi heller ikke ude,

han var tilfældigviis kommen inden Døre, hvor der var ild i Kakkelovnen, ja rigtigt

sommervarmt; han kunde leve; men, "leve er ikke nok!" sagde han, "Solskin, Frihed og en

lille Blomst maa man have!"

arendal sommerfuglpark

Og han fløi mod Ruden, blev seet, beundret og sat paa Naal i Raritetskassen; Mere kunde man

ikke gjøre for ham.

arendal sommerfuglpark

"Nu sidder jeg ogsaa paa Stilk ligesom Blomsterne!" sagde Sommerfuglen; "ganske

behageligt er det dog ikke! det er nok som at være gift, man sidder fast!" og saa trøstede han

sig dermed.

arendal sommerfuglpark

"Det er en daarlig Trøst!" sagde Potteblomsterne i Stuen.

"Men Potteblomster kan man ikke ganske troe," meente Sommerfuglen, "de omgaaes for

meget med Mennesker."

Ordforklaringer

Gaaseurt: gåsemure (krypplante med gule blomster tilhørende rosefamilien)

Foraar, Efteraar: vår og høst (årstidene)

Anemonerne: anemone, blomst i soleiefamilien, f.eks. blåveis og hvitveis

Pebersvend: peppersvenn, gammel ungkar

Kakkelovn: ovn belagt med kakler, dvs. fliser av brent leire som er glasert på den ene siden

Raritetskassen: en kasse som inneholder sjeldne eller merkelige gjenstander, som regel til å

henge på veggen til pynt.

http://www.arendalsommerfuglpark.no/ 

Arendal sommerfugl park finner du på Hove Tromøy i Arendal.

Parken er ny av året og jeg vil gi de litt mer tid før jeg kommer med min mening om parken.

Men en ting vil jeg si: pass på barna når du er i ’sommerfugland’ eller sammen med andre dyr.

Vis respekt for at alt liv har en mening.

Vel vært et besøk.

 Smulton fikk meg til og sette inn symbolikken til

Sommerfugl:
Symbol på sjelen, eksemplifiserer transformasjon. Skjønnheten, gledens forgjengelighet, avbildes ofte på gravsteiner (dødssymbol), et dyr sjeler lett kan ta bolig i. Dens flagrende vesen gjør den beslektet med alver, og alver avbildes ofte med sommerfuglvinger, i likhet med drømmeguden Hypnos eller Morfeus. I Japan er sommerfuglen symbol for en ung pike. Gjenfødelse, tilbakekomst, sjelen, glede. Transformasjon, frihet. Sommerfuglene vil lære deg å frigjøre deg fra selvskapte restriksjoner slik at du kan se på problemer med større klarhet. Psykhes dyr da hennes navn kan betyr sommerfugl.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende