Den tittelen var drøy men se bare her.;)

Moripen  juni 2008

Snabla gøy…;)

Moripen sommerfugl

Der det er blomster, er det sommerfugler. Voksne sommerfugler lever av blomstens nektar og har et spesialverktøy for å nå ned til bunnen, en lang sugesnabel som kan rulles sammen som en hageslange.

http://www.toyen.uio.no/norlep/

 Under :Vanlig blåvinge Hunn – Polyommatus icarus

blåving sp

Vanlig blåvinge ‘Hunn’ – Polyommatus icarus

blåving sp

Mer om Norges sommerfugler kan du lese her, kanskje du lurer på hva du tar bilde av, Eller hva jeg har tatt bilde av?????? ;) :  sjekk opp mot bildene på denne siden:

                                 http://www.toyen.uio.no/norlep/

 

  
"NORGES SOMMERFUGLER" er et prosjekt som gjennomføres i samarbeid mellom LEPARB – en arbeidsgruppe i Norsk entomologisk forening (NEF), Zoologisk museum (Universitetet i Oslo) og Norsk institutt for skogforskning (NISK).

Prosjektets målsetting er å gjøre tilgjengelig de opplysninger som finnes om norske sommerfugler i vitenskapelige og private samlinger rundt omkring i landet, slik at de kan anvendes i forvaltning av vårt biologiske artsmangfold.

På grunnlag av private og offentlige samlinger har vi bygget opp en elektronisk database med opplysninger om alle norske sommerfuglarter. Denne databasen blir oppdatert kontinuerlig.

I Juli 2000 ble det lagt ut en søkbar versjon av databasen – med informasjon på kommunenivå.

Opplysningene fra databasen er også tilgjengelig i form av en katalog http://www.toyen.uio.no/norlep/I tillegg til å gi en fullstendig oversikt over artenes regionale utbredelse, gir katalogen også verdifull bakgrunnsinformasjon om enkeltfunn av sjeldne arter.

Informasjon om enkeltarter presenteres i form av faktaark som inneholder bilde og en kortfattet tekst.

 

 

 

http://www.naturviterne.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1838

Støtt opprettelsen av artsprosjekte i Norge

Naturviterne vil sammen med undertegnende organisasjoner og enkeltpersoner, oppfordre Kunnskapsdepartementet til å etablere et norsk artsprosjekt.

Regjeringen må skape et solid fundament for et langsiktig arbeid med å skaffe og sammenstille grunnleggende kunnskap om alle arter til lands og til vanns.

les mer her http://www.naturviterne.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1838

Skriv under.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende