En merkelig plante,

Skunk kalla Lysichiton americanus

   
 Artsdatabase

SKUNK-KALLA
Lysichiton americanus
 

Myrkonglefamilien – Araceae

Det norske navnet på denne merkelige planten sier ikke så rent

lite! Først at den lukter ille ’ skunk el. stinkdyr’ og kalla som

betyr at den ligner på kala (Zantedeschia).

Skunk kalla Lysichiton americanus

Enkraftig sumpplante, kjennetegnet med en kolbelignende

blomsterstand omgitt av et gult hylsterblad. Kolbene sender

ut en spesiell lukt som tiltrekker visse insekter, dermed

foregår bestøvningen. Slik blir det mange frø – også i Norge.

Planten har lett for å så seg selv.

Skunk kalla Lysichiton americanus

Planten synes først oppgitt i Norge fra en stor hage("Hiis") på Hisøya ved Arendal i 1934 ("gule callaer"). Som et apropos til dette er det i 2001

meldt om forvillede skunk-kallaer på Hisøya,

i en grøft ved veien til Flødevigen!

Skunk kalla Lysichiton americanus   

I Danmark er den nevnt skriftlig første gang i 1936.

 I norske floraverk er den først kommet med i siste utgave

 av Lids flora (1994), og da som forvillet i Bergen.

Naturlig utbredelse er i vestlige Nord-Amerika.

Skunk kalla Lysichiton americanus

I nærheten av Færvik gamle skole på Tromøya har det i

mange år vært kjent en lokalitet av skunk-kalla.

To store og gamle individer vokser i en sump på oppsiden av en grusvei. Plantene setter rikelig med frø som spirer nedover langs en bekk på andre

 siden av veien.

 Dette har resultert i mange nye planter. Etter 1985 er

lokaliteten jevnlig blitt besøkt.

I 1994 var det minst et par hundre individer,

 hvorav 20-30 i blomst. Hvordan disse spesielle plantene

 kom til Færvik, er det mange som har lurt på!

Her kommer siste versjon av historien:

Skunk kalla Lysichiton americanus

Tidligere bodde det en svært blomsterinteressert sjømann på

 den gamle skolen, og det er han som har plantet ut de

to største ("opprinnelige") skunk-kallaene.

Hans navn er Arne Thomassen,

og han har selv fortalt til Agderposten (2000)

hvordan plantene kom til Tromøya.

 "Jeg så planten for første gang da jeg seilte til sjøs,

bak en kirke i Gibraltar.

Senere så jeg den på Vancouver Island og i Flødevigen på

Hisøy".

Han forteller videre at han hentet to planter fra Hisøy

og plasserte dem i en bekk ved Færvik.

Dette er ikke riktig. Det viser seg at Arne Thomassen plukket

frø av plantene han fant på Vancouver Island i Canada.

 Frøene ble sådd innendørs mens han bodde på Færvik.

Etter en vinter inne ble to planter satt ut på 1960-tallet ved bekken nær skolen, "hvor den ser ut til å stortrives",

sa Arne Thomassen stolt til Agderposten.

© Per Arvid Åsen 12.01.2002

http://www.museumsnett.no/naturmuseum/tusenaarshagen/lysichiton_americanus.shtml

http://home.no.net/tbaugen/Arendal.htm

Skunk kalla Lysichiton americanus

også kalt skunk-kalla blant lokalbefolkningen, er en amerikansk

vannplante som vokser langs en bekk ved Blåklokken barnehage ved

 Færvik. Den ligner myrkongle, men er mye større,

og den har gult hylsterblad rundt "kongla".

Bladene kan bli over 1 meter på sensommeren. Lukta er grusom; kalles også "stankkål".  

Foto Frøken Meg

Tips oss hvis dette innlegget er upassende