Hubro årets fugl 2008.

Hubro foto Terje Hansen

Hubro foto Terje Hansen

Tar du deg en tur i skogen i disse mars dagene kan det være du er så heldig at du hører hubro. Den uler nemlig nå. Hubroen ’’bubo bubo ,latin’’ har et karakteristisk ul som lett kan gjenkjennes. Den høres ut som (Ho-o-o-å…….H-o-o-å.)habitat

Hubroen er den største av alle ugler i Europa og veier fra 2 til 4 kg. Hannhubroen blir ca. 65 cm, hunnen ca. 5—10 cm større. Vingespennet er mellom 1,5 og 1,8 m. Den har store fjærtopper som kan minne om horn, og rødgule øyne. Brystet har brede striper og buken smale striper.

Hubroen hekker i ulendte områder med bratte berg i fjellskoger og langs kysten. Den hekker først når den er 2-3 år gammel, og parene holder sammen hele livet. Hunnen kan legge 1-6 egg. Disse legges i mars, og hun ruger på dem i omlag 35 dager. Ungene er klare til å fly når de er 50-60 dager gamle, men de er avhengige av forelderen til de er ca et halvt år gamle.

Høyeste registrerte levealder for hubro i naturen er 19 år.

Hubro er sjelden, bestanden har gått sterkt tilbake, men er du heldig å befinner deg på rett plass kan du ha lykken med deg.

Hubroen ble, som den siste av våre ugler, totalfredet i Norge sammen med de siste jaktbare rovfuglartene i 1971.

 

Som toppredator er den blant annet utsatt for miljøgifter. (toppredator, betyr at den er øverst i næringskjeden og ikke har større dyr som en trussel) Den spiser de små som har miljøgift i seg.

I dag fortsetter nedgangen fordi dødeligheten er stor, samtidig som hekkeplasser ødelegges og forstyrres. I tillegg er kraftlinjer og vindkraftutbygging inngrep som truer denne uglearten.

I egg og ungeperioden er hubroparet dessuten lett å forstyrre, og de kan lett forlate unger og oppgi hekking, dersom de blir forstyrret i nærheten av reiret.

Kartlegging av bestanden er nødvendig for å kunne arbeide for å bevare bestanden vi har av denne flotte fuglen i Norge.

Hubroen er en vanskelig fugl å se, men høre den det kan du. Om du ofrer noen nattetimer på leting etter denne vakre fuglen lyder, som gjør skogen ennå mer trolsk enn den er om natten. Si fra til

Ornitologisk forening i ditt fylke eller på nett

http://www.birdlife.no/  http://www.dirnat.no/

Lytt etter Ho-o-o-å. H-o-o-o-å.

Lytt til hubroen her:

http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/aaretsfugl_2008.php

http://www.vgb.no//track.php?art=293675

 

Hubro stoppet landskamp i fotball

http://www.youtube.com/watch?v=PPOS64vVo10

Tips oss hvis dette innlegget er upassende