Det er opplest å vedtatt for lenge siden:

Søndag er turdag.Ingen går vel på så mange søndagsturer som Nordmenn. Nå er ikke jeg 100 % norsk men jeg er smittet.J

Tyribål foto

Jeg føler meg så norsk som noen. Så søndag det er en absolutt turdag. (selv om mange andre dager er det samme for meg med det jeg driver med, Jeg er heldig sånn)

Møreløs Froland

Møreløs Froland.

Søndag velger jeg turmål litt utenfor alfarvei å legger gjerne i vei sammen med Skatten og Prikken.Søndag med Tyribål hører sammen.Ingenting lukter så godt som tyribål.Is

Is,På vei oppover er det mye fint å se.

Tyribål er en av de gode gledene mange av oss som ferdes i Norsk natur har. Skatten og Prikken

 Foto: Skatten og Prikken på vei oppover.

Rådyrspor

Snøen er  ‘råtten’ så Skatten er i bånd. Rådyr har det vanskelig nok nå om de ikke skal ha en hund etter seg.Tyri

Å lage bål av tyri er ingen stor kunst. Verre kan det være å finne tyri. Tjærefeit furu kalles tyri. Furustubber og skadet furu danner tjære. Tyri er furuved som er gjennomtrukket av harpiks. Det er to typer rustsopp som forårsaker tyrisopp. Når furua dør av soppangrep blir veden mettet av tjære og danner harpiks.

Tyri bål frøken Meg

Her har vi tyri.  Et lite tips: Se etter gamle furu stubber som fremdeles står med røttene festet i jorden. Tyri er veldig hard ved, her anbefales en øks i tursekken. Noen ganger får treet en sykdom som gjør at toppen tørker ut og forvandles til tyri (tyritopp). Her kan legge turen senere, da vet du at her bli det tyrived. Til slutt står det igjen en tapp av ren tyri.

Tyri 

Furu inneholder mye harpiks, særlig i de indre delene, malmen og røttene. ’’Kjerneveden hos furu blir også kalt malm’’.Fargen på tyriveden er som regel litt mørkere enn treverket ellers. Tyrien som er full av tjære å brenner veldig godt , med en beroligende mørk flamme, er lett å få fyr på selv i regnvær.  Tyrived er drøy men soter mye, ute i fri natur gjør jo ikke det noe. Det lukter som bål skal lukte. NYDELIG!!Tyribål

I gamle tider ble tyri brukt til fakler, treski ble impregnert ved røyking over tyriflamme. Har man først lært seg hva tyri ved er, så finner man den enkelt.  Ordet tall, toll, tyri eller tolna blir også brukt om furu. Det betyr :’’som stiger opp i luften,’’ furua kan rage over 37 meter opp i luften og bli mer enn 500 år gammel.Skatten i lyse fra tyribål

Skatten i lyset fra tyribål.Han ser på pølsa som Prikken holder rett foran snuten hans, han fikk jo etterpå….;)

Fisk å ny Helle kniv ved tyribål. Pølsenen står ved siden av bålet så sprekker de ikke.Tyrived ble i gamle dager brukt for å utvinne tjære. Denne typen tjære kunne f.eks. bli brukt til å smøre på gamle trebåter og hus  for bevaring.I gamle dager lagde man et brygg av furu mot skjørbuk og revmatisme.

Vis bålvett

Fra 15 april til 15 september er det forbudt å gjøre opp ild i skog å mark. Uvettig bålbruk fører til flere branner hvert år. Dette er kanskje fordi vi lever i en tid hvor vi ikke er avhengig av bålet, og derfor ikke har gode nok kunnskaper om det. For bålvett krever både kjennskap og kunnskap. Vi bør vite at vi ikke kan eller bør tenne bål hvor som helst.

- Tenk på hvor du plasserer bålet i forhold til vindretningen og vindstyrke.

- Unngå å brenne materialer som gir for mye gnist.( papir, lyng)

- Hold oppsyn med bålet. Så lenge det er tent.

- Forlat aldri bålet før du er sikker på at det er slukket.

Benytter du bålplass som andre bruker så husk at plast ikke smaker bra sammen med neste manns pølsene neste gang du eller andre kommer. TA MED DEG SØPLA.

Jeg elsker den norske naturen, de norske årstider. Jeg ville ikke unnvære en eneste av dem.

Månen er nesten full

Årets første fullmåne er på vei:22 januar er 2008 det fullmåne.

God tur.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende