Her ber jeg om en tommel til hjelp og en underskrift.Barbu Arendal

Tøffer du inn Galtesund inn mot byen Arendal en stille sommerdag, eller en ’’spiggen’’ vinterdag er det Barbu du ser rett inn.Barbu Arendal

Barbu med sine fortryllende småhus som ligger klistra opp i heia under Barbu kirke.Barbu Arendal

Her finner du mye historie, fra den gang Barbu var en større kommune enn Arendal.

Barbu Arendal foto Aust Agder Arkivet

Foto: Aust Agder Arkivet.Barbu bukt.Her er samme huset i dag er det barkeri utsalg

Her er samme huset, i dag er det barkeri utsalg og elektro butikk.

Saken nå er at flertallet av Arendals folkevalgte skal avgjøre om det skal bygges høyblokker i Barbu.Barbu kirke anno 1880 Høyblokker vil skjerme for den gamle bebyggelsen sett fra sjøen. barbu kirke

Selve leia inn Arendal vil bli skjemt av blokk-bebyggelse foran de små Sørlands-husene som klynger seg opp under Barbu kirke.Barbu kirke Arendal

 Jeg trenger din underskrift mot blokkbebyggelse og for park i Barbu  Arendal på et av disse to stedene.

http://www.opprop.no/opprop.php?id=barbu

http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=1577

Barbuelva arendal

En gang var Barbuelva en viktig kraftkilde for Arendals håndverk og industri.

Arendals første elektriske lys ble produsert i Barbuelva. Barbu elva Arendal

Barbu-elva i Arendal er som det Akerselva var for Oslo med en lignende historie. Her fantes garvere og farvere som hadde god nytte av elvas vann.Barbu elva Arendal

Titter vi nøye etter selv i dag finner vi spor etter stemmer (demninger)som samlet opp vannet før det ble sendt innom bl.a. møller og farveri, garvere. Barbu elva

Det fantes tre møller på det 34 meter høye vannfallet  fra Langsævannet til sjøen.Avstanden er ca.1,5 km.

Langsævannet barbu

Langsævannet i sommerdrakt.Langsævannet barbu

Langsævannet en nydelig ‘pærle’.

 

Barbu huleveien

I Barbuklev  var det handel så tidlig som 1818, men dette var ikke en landhandel selv om den lå utenfor byen. Dette huset var nemlig ’’ inkorporert’’ i byen, og hadde by-rettigheter og byplikt. Barbu

Ølsalg over disk- mot en liten offentlig avgift ga god fortjeneste, kan man lese i historiebøkene.

Barbu Arendal ca  1910 Foto  bildesamlingen ved AAks

Barbu var det første stedet i Aust-Agder som hadde fast skole, skriver Jens Vevstad i jubileumsboken for det kommunale selvstyret. Skolen ble vedtatt opprettet i 1811.Barbu Arendal ca  1910 Foto  bildesamlingen ved AAks

I 1880 fikk kommunen tilbud om å få en boksamling fra kongen, mot at man påtok seg vedlikehold. Frem til 1888 ble det hvert år bevilget 20 kr til bibliotekar. Noen år ble det bevilget penger til innkjøp av nye bøker.Jernbanesviller i Barbu desember 2007

Foto: Jernbane spora i desember 2007.

Fra 1575 har det foregått malmtransport med hest og slede på veiene i Arendalsomegnen. Noen av de eldste gruvene lå nær Langsævannet i Barbu kommune. barbu

På brygga i Barbu ble det i 1890-åra losset korn fra seilskuter. Kornet ble kjørt med hest og vogn til stormøllen oppe i Barbudalen.barbu fiskebrygga

1880-trappene er et morsomt minnesmerke over det store som skjedde på denne tiden: Folk flyttet fra bynære strøk og opp på fjell-knattene over byen, der det var luft og utsikt. 1880 trappenen

1880-trappene er en av de mange bratte trappenen /veiene som førte fra Arendal til Barbu kommune.

Det Norske Arbeiderparti ble stiftet i Barbu kommune i 1887 og ikke i Arendal som vi vanligvis leser.aak arkiv

Gamle bilder er lånt fra Aust Agder Arkivet http://www.aaks.no/ 

Som dere skjønner har Barbu en lang historisk fortid med mange forskjellige, godt dokumenterte historier. Her har jeg bare gitt dere en liten del av dem.barbu

Saken nå er at Aredals folkevalgte vil bygge høyblokker i Barbu. Høyblokker som vil skjerme for den gamle bebyggelsen fra sjøen,Selve leia inn Arendal vil bli skjemt av blokk-bebyggelse foran de små sørlandshusene som klynger seg opp under Barbu kirke.

 barbu

Mange av byen borgere vil ha by-park i Barbu.Vi vil ikke ha høyblokker som stenger våre små sørlandshus. Dette er den siste delen av Arendal by som er ubebygd langs sjøen, Her vil vi en stor gruppe av Arendals befolkning ha. En park med badestrand, rekreasjonsområde for byens borgere med alle våre feriegjester, et sted vi kan sitte og skue ut over Galtesund, Tromøy og His.

Akkurat som vår sang om vår by.barbu bukt

Da kongen og dronningen med følge kom ’’tøffende’’ inn Pollen på sin tur i sommer i forbindelse med deres 70 årsdag, ble de møtt av tusenvis av Arendalitter som stolt der de sto i regnet for å ønske de kongelige  besøkende velkommen med vår med Arendals-sang.  Dronning Sonja Arendals-ordfører Torill Rolstad Larsen

Emil Rummelhoff som skrev både tekst og melodi bodde i Barbu.

Arendalssangen
(Tekst/mel.: Emil Rummelhoff.)

Her ved sørlandets kyst,
lunt ved fjeldenes bryst,
hvor hver holme tar av
for det frådende hav,
skjøt langs strendene frem
disse mange små hjem,
der ble Arendals by,
som av sjøen fikk ry.

Midt i mai kommer hit liten terne så hvit,
da er sommer på sjø, da blir liv på hver ø.
Da er Tromøen skjønn, med sin løvskog så grønn,
og de snehvite seil pryder Galtesunds speil.

Gå en sommerdag opp på den høyeste topp
du vil skue et syn over land, over bryn.
Du ser Tromø og His i den blålige dis,
du ser seilerens led inn til Arendals red.

Gid at Arendal må, gjennom slektene stå
som en pryd for vårt land her ved Sørlandets strand.
Og vi ønsker især, hvor i verden vi er,
at vår by blomstrer frem med de tusen små hjem.
Lykkensborgveien

Hjelp til med din underskrift:
Vær med i ET SISTE FORSØK PÅ Å STOPPE DETTE NÅ, ved å skrive under på en av våre protestlister.

http://www.opprop.no/opprop.php?id=barbu

http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=1577

Tusen takk fra Frøken Meg.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende