Her skal Hovefestivalen være
Mitt Hove på Tromøy er temmelig annerledes enn det mange etter hvert er blitt kjent med det pga. Hovefestivalen.                                                                                               Mitt Hove er sjelefred og helsebot.                                                                                            Mitt Hove er stille og til ettertanke.                                                                                              En plass man går for å fylle batteriene etter en slitsom dag, tid eller uke,                        Med bedagelige bølgeskvulp eller sinnssyke stormer som kan flytte både fjell og mennesker.                                                                                                                               Mitt Hove er natur.

Rullesteiner i kilometervis er karakteristisk for Raet landskapsvernområde.

Sørlandsk kystnatur på sitt flotteste.

 

 

Arendal vinter  2006  mars sand på Spornes Raet Landskapsvernområdet

Rullesteiner Hove

Rullesteinstranda på Spornes gir en egen rockekonsert når det stormer er det et fantastisk skue. Men  litt skummelt er det for en liten hund.

Hovet Solnedgang 2 mars 2005. Rullesteinene dekket av snø.


BB 11 liten seilbåt ses fra Tromøy Hove Camping.

Her er flott solndgang Tromøy Camping


Vinter i Arendal Skispor inn i solndgangen Tromøy Hove Spornes lille og store Torungen fyr skimtes i horisonten 26 jan 2006

Snøengel Hove Vinter 2004

Min Hekseskog av gamle krokfuru

Mitt Hove er Raet landskapsvernområde.

Bevokst med flotte krokfuruer .

Solnedgang vinter 2005

Sopp rensing og bål på Hove høsten 2004

En plass hvor rødlistede orkideer  vokser, fugler mellomlander etter overvintring i sydlige strøk.

På vei til den norske fjellheimen. På vei for å nyte vårt flotte, langstrakte land.

Mitt Hove er bær, fisk, ja alt som vokser og gror.


Måker Våren 2003 Hove Tromøy Arendal

Mitt Hove er noe av det jeg viser frem når jeg får besøk, utenbys eller utenlandsk.

Jeg kan  bestandig stole på at mitt Hove har en flott natur å vise frem. Alle som har vært der husker Hove.

 

 

Visste du at de første potetene som ble dyrket i Norge ble dyrket på Hove gård?

Jeg har bare et ønske, en bønn om jeg må:

Ta godt vare på mitt kjære Hove ,jeg skal bruke det resten av året når dere sommergjester og festivaldeltakere har reist hjem.

Vær velkommen.

Så er det bare en siste advarsel, Husk å sjekke deg for flått hver kveld. Den er et blodsugende giftig beist:.   http://www.google.no/search?hl=no&q=Fl%C3%A5tt+Trom%C3%B8ya&meta=

Man kan lese dette om Tromøy i Snorres Kongesagaer:

http://www.songdalen.com/v1/slektshistorie/62.htm

 

 

 ”Aasa Haraldsdatter var den mektigste enken sagaen fra distriktet forteller om. For mer enn 1100 år siden ble hun mot sin vilje gift med Gudrød Halvdansson i Vestfold. Hun var en ung kongsdatter i Aust-Agder. Han var den aldrende Ynglingekongen med rike også i Irland.

I Snorres Kongesagaer kan man lese følgende om denne hendelsen: ”Gudrød Veidekonge Halvdansson var konge over Vestfold og Oslo området på 800-tallet. Han var først gift med Alvhild Alvarinsdatter, fra Alvheim, og med henne fikk han sønnen Olav Geirstadalv Gudrødsson. Ved dette giftermålet fikk han av svigerfaren, kong Alvarin, en del av Vingulmark – omtrent nåværende Østfold. Alvhild døde i ung alder, etter få års ekteskap, og da hun var død sendte han sine menn vestover til kong Harald Raudskjegg (Granraude) på Agder (Tromøy), for å fri til hans datter Åsa. Men Agderkongen sa nei, og sendemennene måtte reiste tilbake til Gudrød med uforrettet sak. En stund etter satte Gudrød skipene på sjøen, og dro med mye folk til Agder. Der kom de om natten uventet til kong Haralds gård, og gikk til angrep. Da Agderkongen ble klar over at en hær var kommet til gårds, samlet han sammen de få soldatene han hadde på gården, og det ble kamp hvor kong Harald falt. Gudrød tok dermed et stort krigsbytte, samt kongsdatteren Åsa. Han giftet seg med henne, og de fikk sønnen Halvdan Svarte Gudrødsson. Da Halvdan var årsgammel dro Gudrød om høsten på gjesting. En kveld var det et stort drikkelag, og kongen selv var svært full. Da det ble mørkt gikk Gudrød opp fra skipet, men da han kom på brygga sprang det en mann imot ham og stakk et spyd gjennom ham, noe som ble hans bane, men drapsmannen ble selv straks drept. Om morgenen – da det var blitt lyst kjente de igjen han som drap kongen, for det var  skosvennen til dronning Åsa. Gudrød ble myrdet som hevn for drapet på Åsas far og bror, og dronningen fornektet heller ikke at drapet var skjedd etter hennes råd. Gudrøds rike gikk i arv til sønnen Ragnvald.

Gudrød og Åsas sønn kong Halvdan Svarte ble fostret opp hos Olve i Aust-Agder, og som nittenåring tok han kongsnavn her. Det er vel ikke tvil om at han, hans fosterfar og også hans mor rådet over mektige skipsformuer. Det er dermed naturlig å regne Aasa Haraldsdatter som den første i Aust-Agder rederinnenes lange rekke, enten hun er identisk med Osebergdronningen eller ikke. Hun var iallfall stemor til Olav Geirstadalv, Gokstadskipet herre.

 Sagaen skriver om Tore Årmann på dronningens sønnesønn Harald Hårfagres Tromøygård, og om årmannens handelsferd med Tromøyknarren "Østerveg". Han seilte nok med sin skute i fraktfart på Østersjøen.”

Dette kan du lese om Hove på Wikipedia:

Skogen på yttersiden av Tromøya har fra 1914 vært fredet etter skogloven

Tradisjonen forteller at dette var stedet de første poteter ble dyrket i Norge midt på 1700-tallet. Hove gård kunne, sammen med andre gårder nær Hovekilen, på 1800-tallet utvikle et moderne jordbruk basert på salg av produkter i Arendal. Det var grei transport av varer sjøveien til byen.

 

 

Raet landskapsvernområde ligger i Aust-Agder fylke, i Arendal kommune, og omfatter lokaliteter som Tromlingene, Alvekilen, Bjelland, Spornes, Hove, Gjesøya, Merdø, Havsøya, Ærøya, Jerkholmen og Torungene. Vernet gjelder først og fremst de ubebygde delene av disse øyene. Området er ca. 15 km langt og utgjør ca. 18396 da hvorav det meste er sjøareal.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende