Vil dere være med på en stille vandring i bilder på Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.

På bildet over ser man Torungen fyr.

 Landskapet er variert og små kupert og består av bergknauser med kystfuruskog,

Her har vi en av sør Norges flotteste bøkeskoger. Det er her  jeg tar bilde av frostrosene mine. Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.

Denne gangen går vandringen i vannkanten.Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.

Her går sjø ørret inn, her er det verneområde helt innerst i bukta slik at vår bestand av sjø ørret skal få lov og formere seg i fred.Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.

Vil dere lese mer om dette fantastiske området så finner dere det om dere søker på Søm-Ruakerkilen naturreservat Grimstad.

E44 Bøkeskogen ved Søm/Espenes (rik edelløvskog) ** høy regional verdi (svært viktig)

E45 Lillenes-Gokast (rik edelløvskog, rik strandeng) **/*** høy regional/nasjonal verdi (svært viktig)

Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.

E46 Ruakerkilen (strandeng/strandsump) *** høy nasjonal verdi (svært viktig)

E46a Ruakerkilen N (kalkskog/rik edelløvskog) * høy lokal verdi (viktig)

Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.

E47ab Ruakerkilen Ø (m/"Linderaset") (rik edelløvskog) * høy lokal verdi (viktig)

E51 Hasseltangen (rik edelløvskog) * høy lokal verdi (viktig)

Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.

E52 Sømsbrygga (rik edelløvskog, rik strandeng) * høy lokal verdi (viktig)

båt

Opplag.Gamle snekker er vakre om de er på vannet eller pakket inn.

Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.

Her er saltnivået lavt noe som  gir flotte formasjner, rene is skulpturer. Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.

Vakkert ikke sant. Noe man kan hvile øynenen på, bare la tankene vandre i disse travle førjulstider.Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.

Jeg elsker denne vandringen langs kysten vår, å nå i disse tider kan man som oftes gå helt alene. Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.

Nå skal jeg la deg ta resten av vandringen alene. Nyt turen. 

Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.

Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.

Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.

Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.

Haslatangen Søm Grimstad

Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.

Haslatangen Søm Grimstad

Haslatangen Søm Grimstad

Haslatangen, Søm i Grimstad kommune.

Takk for følge.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende