Bli med en tur i mitt lille paradis. En dag man bare vil gå. Ikke tenke. Verden er jo som den er. Man bidrar med det man kan for og gjøre den bedre. Det finnes mange idealister. Ennå finnes mitt lille paradis.

Fisken vaker i Sagvann.

Utbygging truer. Man må jo ha Kjøpesenter må vite. Vi har jo bare så få. ……………De står nesten tomme bortsett fra lørdager. Snart lurer man på om man burde flytte på en ensom øy, eller langt inn i fjellheimen. Men der kommer det garantert kraftlinjer rett over hue . Rødliste arter spiller ingen rolle, har kommunen lyst til og bygge, ja så bygger de.

Bekkeblom  Caltha palustris langs Lilleelv

Bekken hadde tidligere en god bestand av elvemusling.  Denne var antatt utdødd, men noen få levende eksemplarer ble observert både ovenfor og nedenfor Stampefoss våren 1998.  Enn så lenge. 

Jeg vil ikke at alt skal være parker. Med asfalterte stier. Tilrettelagt for allmennheten Jeg og mange med meg mener at vi trenger by nære strøk som er uberørt av utbygging. Hjelper det. Neppe. Men nå har du vært med en tur i mitt lille paradis. Der hvor trollene ennå rår. Du kan ennå treffe på en skognymfe om du er heldig. Ennå kan du se en alv som svever .                                                                                                                                              Nøkken , Ja garantert. Vi trenger by nære uberørte steder.                                                                       Steder vi kan tenke.

Les om elvemusling her:

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/oppdragsmelding/2001/725.pdf

http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark22.pdf

nytt funn  i oppland:

http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=2198&amid=1726702

Tips oss hvis dette innlegget er upassende