Disse ’’pøddene’’ finner du ikke bilder av mange andre steder.  Damfrosken, Rana lessonae, er en av de aller mest trua norske virveldyr.

 Ut i naturen på NRK1 tirsdag 25. mars 2008 kl. 19:30. Jakten på amfibiene.Kan du se disse froskenen.At det er de samme er jeg sikker på.

Dette er ikke eventyret om prinsessen som kysser frosken og får prinsen og halve kongeriket, men snarere en alvorlig påminnelse om at arter dør ut på vår klode i et økende tempo.

damfrosk - Rana lessonae 

Amfibier er den eldste landlevende gruppe av virveldyr. Amfibiene (frosker, padder og salamandere) har levd på kloden vår i mer enn 250 millioner år. De dukket opp nesten 100 millioner år før dinosaurene. Alle norske amfibier er fredet.

damfrosk - Rana lessonae

Damfrosken står på rødlista over truede dyrearter i Norge. I 1987 ble den "oppdaget" som ny art for Norge og har blitt overvåket siden 1996.

Lokalbefolkningen har selvfølgelig kjent til "pøddene" som de lokalt kalles, men ikke vært klar over hvor sjeldne de var. Frosken finnes bare i to, tre tjern i Aust Agder. Slike opplysninger har fått alarmklokkene til å ringe. Den truede frosken har åpenbart heller ingen stor reiselyst og reproduserer seg i dag bare i disse små tjernene. Forskerne mener at damfrosken i Arendal har overlevd isolert på denne lokaliteten i tusenvis av år.damfrosk - Rana lessonae

Damfrosken trives i grunne dammer med mye insekter og godt med sol. I mange land er damfrosken utryddet.

Damfrosken har en sinnssyk høy merkelig lyd som ligner en støyende, sprø latter iblandet enkelte kvekke lyder: "kwæk, kwæk, rrrrrrrrrrrek" ( om jeg får det til skal jeg legge inn et opptak av denne sprø "latteren".) Jeg tar gjerne i mot veiledning om det.

I gode år kan hele den norske bestanden bestå av cirka 50 voksne individer. I dårlige år kan bestanden telle kun 15 voksne individer. Damfrosk

Sist år telte jeg kun 15 stykker.

Fisk som spiser frosk/froskeyngel er selvfølgelig en stor fare for frosken. Forekomsten i Aust Agder er regnet blant verdens nordligste.

Norge har som nasjonalt mål å stanse tapet av biologisk mangfold innen år 2010!

Miljøavdelingen ved fylkesmannen i Aust Agder har ansvar for å gjennomfører tiltak slik at damfrosken får et utvidet område å leve i, som å forbedre gyteplasser for med dette å styrke bestanden. En annen viktig del av dette er å forhindre at fisk kommer inn i disse lokalitetene.

Damfrosk rana lessonae

 

Handlingsplaner for utvalgte, truede arter er et av virkemidlene for å sikre det biologiske mangfoldet i Norge.

I 2006 ble det ferdigstilt handlingsplaner for tre arter: damfrosk, elvemusling og orkideen rød skogfrue. Skogfruen kan du lese om her. http://www.vgb.no/21500/perma/224705/

Rød skogfrue.Cephalanthera rubra

År 2007 fikk tre truede arter til handlingsplan: stor salamander , åkerriske, og dverggås.

En handlingsplan for fjellrev ble iverksatt i år 2003.

Har du opplysninger om rødliste arter kontakt SABIMA og bli med på kartlegging.                               Sabima er Sammarbeidsrådet for biologisk mangfold.

http://www.sabima.no/

Norsk Rødliste finner du her:

http://www.artsdatabanken.no/Article.aspx?m=58&amid=375

http://www.miljostatus.no/templates/themepage____2766.aspx

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2008/317.pdf

Ha en god Dag, Hilsen Frøken Meg:)

Legger til en link fra min danske bloggvenn Madame. I Danmark blir også  amfibier reddet.

 http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2006/08/30/105012.htm

Tips oss hvis dette innlegget er upassende