Året 2009 er Kulturminneåret.

Hva er et kulturminner?

http://www.kulturminneaaret2009.no/om_kulturminnearet_2009

Her kan du lese om ukens kulturminne.

I løpet av 52 uker vil Kulturminneåret 2009 presentere et bredt spekter av materielle og immaterielle kulturminner som representerer ulike kategorier og tidsperioder. Kulturminnene vil blant annet bli presentert på Kulturminneårets nasjonale nettsted og kulturnett.no.

http://www.kulturminneaaret2009.no/prosjekter/ukens-kulturminne

Kulturminner forteller Container Alvekilen Tromøy


Bilde: Container fra andre verdenskrig.
Denne ble brukt av de engelske styrker som prøvde og sende forsyninger å våpen til Nordmenn som lå i dekning under andre verdenskrig.
Denne bærer preg av og ha blitt beskutt kulehull ses tydelig.
Den forteller en historie.Hver gang jeg går forbi denne blir historien større.
Container fra andre verdenskrig. Denne ble brukt av de engelske styrker som prøvde og sende forsyninger å våpen til Nordmenn under andre verdenskrig. Denne bærer preg av og ha blitt beskutt kulehull ses tydelig. Den forteller en historie.

Alle kulturminner har en historie å fortelle. Historien kan være dramatisk, rørende, mystisk, hverdagslig eller oppsiktsvekkende. container

Den kan i det hele tatt handle om hva som helst som vi mennesker er opptatt av.

Norges museumsforbund har fått tilskudd fra ABM-utvikling til prosjektet "Kulturminner forteller", Museumsforbundets hovedsatsing i Kulturminneåret 2009. Prosjektleder er Monica Mørch, Norsk Folkemuseum, og Kulturminner forteller vil bli samordnet med ABM-utvikling.


Dette prosjektet skal altså hente fram kulturminner som har en historie å fortelle. Kulturminnet skal være materielt – like gjerne en løs gjenstand, en bygning eller annet fast kulturminne.melkespann
 Et gammelt melkespann er det et kulturminne?

Formålet

Målet med prosjektet er å vise noe av potensialet og verdien som våre kulturminner har som historiefortellere. Ved å fokusere på historien bak kulturminnet, ønsker vi å øke interessen for kulturminner som samfunnsressurs.

Vi ønsker at Kulturminner forteller skal skape engasjement og aktivitet i lokalsamfunnene. Vi ønsker å skape bevissthet rundt sammenhengen mellom det materielle og immaterielle i kulturminnevernet.

Organisering

I hvert fylke vil ett eller flere museer bli utpekt som koordinatorer med ansvar for gjennomføring av arrangementer lokalt. Gjennom samarbeid med bibliotek, arkiv, historielag, skoleverk og lokalpresse, vil museene kunne hente fram kulturminner og historier og skape aktivitet i egen regi. Fortellingene skal blant annet publiseres på ABMUs

http://www.abm-utvikling.no/

 nettside "Digitalt fortalt – kulturminner på nett".lillesand moelva

Selv har jeg en svakhet for gamle steingjerder og gammel byggeskikk.

Ang stein gjerder:

kulturminneåret

Alle har vi vel gått en tur i skogen langt fra veier ufremkommelig og tøft terreng. Plutselig så åpenbarer det seg et gammelt mose grodd steingjerdet, en gammel grense mellom to eiendommer. Tenk for et slit det må ha vært langt inne i skogen eller på heia å få laget disse gjerder.

Setter du deg ned så kan du kanskje se for ditt indre øye de som slet med disse steinene uten den redskapen vi har i dag må det ha vært litt av en jobb.

 Tenk deg godt om nå, Hva har du av kulturminner i ditt nærområdet. Jeg vil gjerne se bilder av dine kulturskatter.

Håper vi kan få til en tråd med kulturminner fra hele lander på VGB.=WP

husbygging

http://www.ra.no/ link for deg som vil følge med i ditt fylke

Tips oss hvis dette innlegget er upassende